Tin mới :

Thông báo »Thông tin nhà trường

Tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc

Cập nhật: 4/16/2019

 Thực hiện công văn số 547/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 12/3/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03.

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa đã tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:
- Tuyên truyền cho công chức, viên chức nắm vững về lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Tuyên truyền, giáo dục 4 phẩm chất của người phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; gắn với thực hiện “Gia đình văn hóa”, “ Xây dựng gia đình hạnh phúc” cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Nêu gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục và tự giáo dục về gia đình; tích cực phát hiện, phản ánh kịp thời, phê phán những biểu hiện hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình.
- Về hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trong cuộc họp toàn thể cơ quan. Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức gặp mặt các gia đình nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03; tạo được không khí thân mật, đầm ấm, thấu hiểu và cùng chia sẻ (tổ chức thi nấu ăn tại trường).
- Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức tọa đàm: nêu gương người tốt, việc tốt, biểu dương những gia đình hạnh phúc, trao đổi kinh nghiệm giáo dục và tự giáo dục về gia đình; tích cực phát hiện, phản ánh kịp thời, phê phán những biểu hiện hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình.
- Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền: “Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc”.