Tin mới :

link Hoạt động tiêu biểu

support Hỗ trợ trực tuyến

link Liên kết Website

http://www.danavtc.edu.vn/ http://khanhhoa.edu.vn/

Thông báo »Thông tin nhà trường

Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam

Cập nhật: 4/16/2019

 

Thực hiện công văn số 451/SLĐTBXH-BTXH ngày 28/2/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” năm 2019.
Ngày 25/3/2019,  Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa đã tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam”, với sự tham gia của tất cả công chức, viên chức và người lao động;  với chủ đề: “Công tác xã hội Việt Nam – Đổi mới, hội nhập và phát triển”. Nhằm mục đích:
- Tuyên truyền cho công chức, viên chức và người lao động nắm vững về ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; tôn vinh giá trị cao quý, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.
- Ôn lại truyền thống “Hiến máu nhân đạo” của nhà trường trong thời gian qua và đề ra phương hướng phấn đấu trong những năm tới.
- Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam; toàn thể công chức, viên chức và người lao động của nhà trường đã tham gia đóng góp hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập với số tiền: 2.200.000 đồng.