Tin mới :

Thông báo »Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động

Cập nhật: 12/12/2015

SỞ LAO ĐỘNG – TBXH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NINH HÒA

                         Số:       /TB-TCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ninh Hòa, ngày     tháng    năm 2015

         

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP
GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

 

Kính gửi:.................................................................................

 

          Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính qui, tuyển dụng việc làm và xuất khẩu lao động với nội dung như sau:

I. Tuyển sinh hệ trung cấp chính qui:

          1. Ngành tuyển sinh:

Ø Điện - Điện tử - Điện lạnh

Ø Kỹ thuật Hàn

Ø Cơ khí chế tạo (Tiện, Phay, Bào)

Ø Kỹ thuật xây dựng

Ø Kỹ thuật chế biến món ăn

Ø May thời trang

Ø Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Ø Hướng dẫn du lịch

Ø Kế toán doanh nghiệp

Ø Công nghệ thông tin

          2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

3. Thời gian học: 18 tháng

          Bao gồm: - Lớp ban ngày: thứ 2 đến thứ 7.

                          - Lớp ngoài giờ: thứ 7, chủ nhật và ban đêm.

4. Khai giảng: dự kiến tháng 9/2015

* Ngoài ra đối với học sinh hoàn thành chương trình lớp 12 nhà trường tổ chức ôn luyện thi tốt nghiệp PTTH năm 2016 với các môn (Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ).

II. Tuyển dụng lao động:

          Hiện nay trung tâm giới thiệu việc làm của nhà trường cần tuyển lao động có tay nghề và lao động phổ thông với những ngành nghề như sau:

1. Ngành nghề: Hàn, May công nghiệp, Cơ khí (Tiện, phay, bào), Điện công nghiệp, Điện lạnh, Vận hành máy, Sơn tĩnh điện,…

          2. Địa điểm làm việc: tại các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Nha Trang.

III. Tuyển dụng lao động làm việc tại thị trường Nhật Bản

1. Ngành nghề:

         - Cơ khí (Tiện, Phay, Bào, Dập kim loại) Hàn điện, Hàn CO2, xây dựng, chăn nuôi …. đối với Nam.

         - May mặc, lắp ráp điện tử, nhựa, chế biến thực phẩm, giặt ủi, nhựa, thủy sản…. đối với Nữ.

            - Lao động phổ thông.         

2. Chính sách hỗ trợ: Đươc hỗ trợ học nghề và vay vốn đi xuất khẩu lao động theo qui định của Tỉnh.

                                             

          Mọi chi tiết đăng ký học trung cấp, ôn thi tốt nghiệp PTTH hoặc xin việc làm liên hệ tại:

- Trung tâm giới thiệu việc làm – Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa.

- Điện thoại: 058.3635457 (hoặc 0988293679) gặp A. Lực.

- Tiếp nhận hồ sơ xin việc làm, đăng ký học nghề các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

                                                                            

Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu TTDVHSSV, VT.