Tin mới :

Giới Thiệu

Quá trình thành lập

Cập nhật: 9/22/2018

 

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa tiền thân là Trung tâm Dạy nghề Ninh Hòa được thành lập theo Quyết định 2455/2001/QĐ-UBND ngày 17/7/2001 của UBND tỉnh Khánh Hòa và chính thức triển khai hoạt động vào tháng 8/2003.

Ngày 17/6/2005 UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 51/QĐ-UBND nâng cấp Trung tâm Dạy nghề Ninh Hòa thành Trường Dạy nghề Ninh Hòa.

           Ngày 01/3/2007 UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 217/QĐ-UBND chuyển Trường Dạy nghề Ninh Hòa thành Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa.