Tin mới :

link Hoạt động tiêu biểu

support Hỗ trợ trực tuyến

link Liên kết Website

http://www.danavtc.edu.vn/ http://khanhhoa.edu.vn/

Thư viện » Hình ảnh

Học viên Khánh Hòa xuất cảnh ngày 20-6-2017

Học viên Khánh Hòa xuất cảnh ngày 20-6-2017

Hội nghị giữa nhiệm kỳ của công đoàn trường

Hội nghị giữa nhiệm kỳ của công đoàn trường

Đá banh chào mừng ngày 19/05

Đá banh chào mừng ngày 19/05

Bộ trưởng đến thăm trường-2011

Bộ trưởng đến thăm trường-2011

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

Kết Nạp Đảng viên mới

Kết Nạp Đảng viên mới