Cơ Cấu Tổ Chức Và Nhân Sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NINH HÒA

* BAN GIÁM HIỆU:

1. Hiệu trưởng: ThS. Mạc Tiến Hưng   

– Năm sinh: 25/4/1968

– Thường trú: tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

– Trình độ chuyên môn: : Thạc sĩ Cơ khí

Điện thoại: 02583 630 929 – 0903565675

Email: mactienhung.tcn@gmail.com

Nhiệm vụ:

– Chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của nhà trường.

– Trực tiếp, theo dõi, chỉ đạo điều hành hoạt động của phòng Tổ chức-Hành chính; phòng Kế hoạch-Tài chính; Trung tâm Dịch vụ học sinh sinh viên; Khoa Cơ bản; Khoa Cơ khí; Trung tâm thực nghiệm Nông Lâm..

– Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ; Chủ tịch Hội đồng xét nâng lương; Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp…..

– Trực tiếp tổ chức, chỉ đạo triển khai công tác đào tạo văn hóa của nhà trường.

– Có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tổ chức, triển khai và điều hành việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, giảng dạy và đào tạo của
nhà trường.

– Trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

2. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thế Phong

– Năm sinh: 28/9/1972

– Thường trú: tổ dân phố Phú Thạnh, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Điện thoại: 02583 630 959 – 01669 722 799

Email: thephong280972@gmail.com
    
Nhiệm vụ:

-Trực tiếp theo dõi, điều hành, chỉ đạo hoạt động của Khoa Điện – Điện tử, Tổ bộ môn Du lịch – Nữ công và phòng Đào tạo.

-Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo vụ trong hoạt động đào tạo của nhà trường.

-Trực tiếp theo dõi công tác kiểm định chất lượng đào tạo nghề của nhà trường.

-Trực tiếp theo dõi, tổ chức triển khai hoạt động liên kết đào tạo hệ trung cấp và cao đẳng.

– Trực tiếp điều hành việc triển khai công tác dạy nghề ngắn hạn theo “Đề án 1956’’.

– Phân công làm Chủ tịch Hội đồng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của nhà trường và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật học sinh.

* CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính.

Trưởng phòng: Đặng Hồ Thanh Lịch

Điện thoại: 02583 630 918 – 01689 433 308

Email: lichtcn@gmail.com

Phó trưởng phòng: Trần Thu Hoài

Điện thoại: 02583 630 918 – 0914 040 829

Email: autumn19772005.tcnnh@gmail.com

2. Phòng Đào tạo.

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh

Điện thoại: 02583 632 494 – 0914 151 549

Email: tuyetanh216@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Viết Thanh

Điện thoại: 02583 635 457 – 0984 494 566

Email: vietthanhnh@gmail.com

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Phó trưởng phòng: Phùng Thị Phương

Điện thoại: 02583 635 693 – 0985 074 703

Email: phungphuong.tcn@gmail.com

Kế toán trưởng: Nguyễn Long Minh Ngọc

Điện thoại: 02583 635 693 – 0917 523 978

Email: minhngoc.tcn@gmail.com

* CÁC KHOA/ TỔ BỘ MÔN:

1. Khoa Cơ bản (Tổ bộ môn Tin học – Kế toán và Tổ bộ môn Văn hóa)

Trưởng khoa: Lê Thị Anh Thoa

Điện thoại: 02583 635 683 – 0935 606 507

Email: tranhoanganh28122001@gmail.com

Phó trưởng khoa: ThS. Văn Lê Quang

Điện thoại: 02583 630 918 – 0905 279 033

Email: vanlequang1983@gmail.com

2. Khoa Cơ khí (Tổ bộ môn Kỹ thuật Hàn và Tổ bộ môn Cơ khí chế tạo)

Trưởng khoa: ThS. Ngô Hùng

Điện thoại: 02583 635 684 – 0905 750 188

Email: ngohung020179@gmail.com

Phó trưởng khoa: Nguyễn Huy Cường

Điện thoại: 02583 635 684 – 0983 983 414

Email: huycuongninhhoa1@gmail.com

3. Khoa Điện – Điện tử (Tổ bộ môn Điện công nghiệp và Tổ bộ môn Điện tử công nghiệp)

Trưởng khoa: ThS. Trương Nghiệp Tuấn

Điện thoại: 02583 635 694 – 0914 119 163

Email: truongnghieptuan@gmail.com

Phó trưởng khoa: Nguyễn Hoàng Đạt

Điện thoại: 02583 635 694 – 01682 553 876

Email: hoangdatdt.tcn@gmail.com

4. Tổ bộ môn Du lịch – Nữ công.

Tổ trưởng: Trần Nguyễn Ngọc Trân Châu

Điện thoại: 02583 635 692 – 0905 843 388

Email: tranchau.tcn@gmail.com

Tổ phó: Phạm Thị Thúy

Điện thoại: 02583 635 692 – 0909 924 639

Email: thuy.tcn2010@gmail.com

* CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, THỰC NGHIỆM, DỊCH VỤ:      

1. Trung tâm dịch vụ học sinh – sinh viên.  

Giám đốc: Ngô Chung Lực

Điện thoại: 02583 635 457 – 0988 293 679

Email: luctcn@gmail.com

2. Bộ phận Tư vấn, giới thiệu việc làm.

3. Trung tâm Thực nghiệm Nông – Lâm.

4. Trung tâm Dạy nghề Ninh An.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên:

– Tổng số cán bộ, giáo viên của trường là: 85 người, trong đó:

+ Đội ngũ giáo viên 60 người, tất cả đều tốt nghiệp đại học và đạt chuẩn giáo viên dạy nghề.

+ Ngoài ra, để đáp ứng và đảm bảo yêu cầu giảng dạy, nhà trường đã hợp đồng thính giảng với 22 giáo viên từ các cơ sở đào tạo khác tham gia giảng dạy.

Cơ sở vật chất:

– Diện tích của trường 100.000m2; trong đó, cơ sở chính: 47.000m2; các đơn vị trực thuộc: 55.300m2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *