Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với nhà trường tại địa chỉ dưới đây :

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NINH HÒA

Điện thoại: 02583 632 494 – Fax: 02583 630 918
Email: tcnnh.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn
Website: www.tcnnh.edu.vn
Địa chỉ: Số 02, Tân Định, Tổ dân phố 17, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa


Hoặc bạn có thể điền đầy đủ thông tin vào mẫu dưới đây để liên hệ với nhà trường.