Quá trình thành lập

Quá trình thành lập

  Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa tiền thân là Trung tâm Dạy nghề Ninh Hòa được thành lập theo Quyết định 2455/2001/QĐ-UBND ngày 17/7/2001 của UBND tỉnh Khánh Hòa và chính thức triển khai hoạt động vào tháng 8/2003.
   Ngày 17/6/2005 UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 51/QĐ-UBND nâng cấp Trung tâm Dạy nghề Ninh Hòa thành Trường Dạy nghề Ninh Hòa.
   Ngày 01/3/2007 UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 217/QĐ-UBND chuyển Trường Dạy nghề Ninh Hòa thành Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *